Sponsorem seminarium „Bezpiecznie – chce się żyć! w Olsztynie był MPEC Olsztyn – dostawca ciepła systemowego i ciepłej wody użytkowej.

Wtorek, 07 Styczeń, 2014

Finał IV edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa szkoła"Szkoła Podstawowa w Mniszowej zwyciężyła w tegorocznej edycji konkursu "Odblaskowa szkoła".
17 grudnia 2013 roku na hali "Wisły" w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom IV Edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła". W ramach, którego 60 tys. dzieci i młodzieży wyposażono w odblaski.

Podsumowanie akcji połączone było z występem kabaretu Skeczów Męczących oraz koncertem zespołu "Lemon".

Tegoroczna akcja odblaskowa już po raz czwarty przybrała formę konkursu pn. "Odblaskowa szkoła" skierowanego do wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Celem akcji było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto założeniem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Na podstawie zgłoszeń do udziału w akcji, można stwierdzić, że cieszyła się ona dużą popularnością i miała bardzo szeroki zasięg. Do konkursu zgłosiło się 302 szkoły podstawowe z województwa małopolskiego tj. 1/5 wszystkich szkół znajdujących się na terenie naszego województwa. Dzięki tej inicjatywie we wrześniu i październiku br. na terenie woj. małopolskiego w kamizelki odblaskowe zostało wyposażonych 25 tys. uczniów, w elementy odblaskowe zostało wyposażonych 35 tys. uczniów. Odbyło się szereg imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto na stronach internetowych szkół, gmin, oraz na gazetkach szkolnych ukazały się publikacje i zdjęcia na temat akcji. Promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach lokalnych, w mediach ogólno wojewódzkich, w mediach ogólnopolskich. Uczniowie prawie we wszystkich szkołach, które przystąpiły do konkursu wykazali się w licznych konkursach wiedzy i plastycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze. Podczas uroczystości wyróżnieni zostali laureaci konkursu, a nagrody wręczali zaproszeni goście Pan podinsp. Rafał Kozłowski – Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Pan Marek Dworak Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, a zarazem Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Pan Aleksander Palczewski Małopolski Kurator Oświaty, Pan mł. insp. Maciej Rymar Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Pan podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Pani Anna Rerak z ramienia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Organizatorami akcji byli: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, partnerami akcji byli: Małopolski Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nagrody w Konkursie: I miejsce – 12 tys. zł II miejsce – 10 tys. zł III miejsce – 8 tys. zł Szkoły, które zajęły miejsca od IV do X otrzymały czeki pieniężne oraz dyplomy potwierdzające uczestnictwo w IV Edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła". Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wyniki konkursu - TUTAJ

 
Wróć ...

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".