Sponsorem seminarium „Bezpiecznie – chce się żyć! w Olsztynie był MPEC Olsztyn – dostawca ciepła systemowego i ciepłej wody użytkowej.

Poniedziałek, 03 Marzec, 2014

"Bezpiecznie chce się żyć" w województwie lubelskim

Hrubieszów, Chełm, Zamość i Puławy to miasta, w których zorganizowano seminaria dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Agnieszka Łoś z KWP prezentowała stan bezpieczeństwa na drogach województwa.

W minionym 2013 roku odnotowano spadek liczby wypadków drogowych. Niestety odnotowano niewielki wzrost liczby ofiar śmiertelnych. Według wstępnych danych, na drogach województwa, osoby pod wpływem alkoholu były sprawcami 188 wypadków i ich liczba w porównaniu do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o 46 tj. 19,7%. W odniesieniu do ogólnej liczby zdarzeń z ofiarami w ludziach, wskaźnik sprawców wypadków - po alkoholu wyniósł – 12,6%, w roku ubiegłym – 14,4%.Z winy kierujących doszło do 142 wypadków,spadek o 12.Piesi pod wpływem alkoholu spowodowali 43 wypadki,spadek o 16. W następstwie zaistniałych zdarzeń 39 osób zostało zabitych,a 201 doznało obrażeń.
Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie systematycznie prowadzi akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Wśród tych najważniejszych są: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Użyj wyobraźni, Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży, Bezpieczeństwo dzieci na wsi, Piłeś? Nie jedź!, Bezpieczna droga do szkoły.
Podczas seminarium w Chełmie o działaniach WORD na rzecz poprawy bezpieczeństwa mówił Tadeusz Łańcucki. Ośrodek od 16-stu lat oprócz egzaminowania kandydatów na kierowców podejmuje działania z zakresu wychowania motoryzacyjnego. Z inicjatywy WORD powstało Miasteczko Ruchu Drogowego. Ośrodek organizuje turnieje, konkursy i seminaria.
Natomiast w Puławach na temat bezpieczeństwa mówił nadkomisarz Marcin Kotulski z KPP w Puławach
Po części oficjalnej uczestnicy mogli bawić się wraz z Kabaretem Nowaki.


 

 
Wróć ...

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".