Sponsorem seminarium „Bezpiecznie – chce się żyć! w Olsztynie był MPEC Olsztyn – dostawca ciepła systemowego i ciepłej wody użytkowej.

Środa, 05 Marzec, 2014

"Bezpiecznie chce się żyć" na warszawskim Torwarze

Na warszawskim Torwarze odbyło się seminarium realizowane w ramach programu "Bezpiecznie – chce się żyć!". W jego trakcie policjanci warszawskiej drogówki przedstawili główne przyczyny zdarzeń drogowych na terenie Warszawy a Inspekcja Transportu Drogowego przybliżyła zasady działania systemu radarowego. Była również okazja do przedstawienia zupełnie nowego podejścia, w zakresie podnoszenia świadomości uczestników ruchu drogowego. Około 5 tys. zgromadzonych uczestników seminarium, miało okazję zobaczyć na własne oczy symulację wypadku drogowego z udziałem niechronionego uczestnika ruchu drogowego, przeprowadzoną przez profesjonalnych kaskaderów.

Podczas seminarium zaprezentowano spot Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "0 10 mniej ratuje życie". Wojciech Pasieczny, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, występujący w spocie i zarazem prowadzący spotkanie, tłumaczy jak duże znaczenie ma zmniejszenie prędkości o 10 km/h.
Rok 2013 był kolejnym rokiem poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Mimo wysiłków podejmowanych przez Policję i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach, w ubiegłym roku doszło do 35.752 wypadków, w których śmierć poniosły 3.334 osoby a 43.963 odniosły obrażenia ciała. Przedstawione liczby nie oddają rozmiaru tragedii, która była udziałem rodzin tych, którzy zginęli i zostali ranni, ale również sprawców wypadków. Roczne koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce, w roku 2012 wyceniono na poziomie 34,5 mld zł, stanowiły one 1,9% PKB kraju. Raport Komisji Europejskiej z marca 2012 r. wskazuję Polskę, jako kraj z najwyższym wskaźnikiem zabitych na jeden milion mieszkańców, który w roku 2011 wyniósł 109 ofiar śmiertelnych (średnia unijna to 61 zabitych).
Jesteśmy zobowiązani do realizacji IV Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UE, który przewiduje zmniejszenie liczby zabitych na drogach o 50% do roku 2020. W Polsce Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęła do realizacji Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, którego cele są zbieżne z celami Programu Komisji Europejskiej.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym stało się również priorytetem działań Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Komendanta Głównego Policji.
Realizacja przyjętych programów oraz priorytetów nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie podmiotów państwowych przez organizacje pożytku publicznego. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od blisko 10 lat wspiera działania profilaktyczne w obszarze BRD. Tylko w ubiegłym roku na szczeblu centralnym, jak i regionalnym, wspólnie z Policją oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadziło 84 seminaria, w których udział wzięło około 70 tys. osób.
Spotkanie na warszawskim Torwarze zakończył koncert Macieja Maleńczuka i Zespołu Psychodancing.
 

 
Wróć ...

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".