Statut
Sprawozdania
Program "BEZPIECZNIE - CHCE SIĘ ŻYĆ"
Program "Moda na odblaski"
Program "Motopozytywni"
Konkurs
Sponsorem seminarium „Bezpiecznie – chce się żyć! w Olsztynie był MPEC Olsztyn – dostawca ciepła systemowego i ciepłej wody użytkowej.

Statut

Załącznik do uchwały nr 1/2009 z dnia 15 stycznia 2016

STATUT KRAJOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
jednolity tekst z dnia 15 stycznia 2016

Rozdzial I
Postanowienia ogólne

$ 1

Fundacja pod nazwą Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ustanowona przez Mariana Skzypca i Zenona Szpilkę, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu przy ul. Dunajewskiego 7 za numerem repertorium ,,A" numer 8540/2004 z dnia 24 września 2004 z późniejszymi zmianami dziala na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 /Dz. U. Z 1991 r. Nr 46 poz. 203/.

$ 2

Krajowe Centrum Bezpieczeistwa Ruchu Drogowego posiada osobowość prawną.

$ 3

Nazwa ,,Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego" jest prawnie zastrzeżona.

   Pobierz cały statut w formie pliku PDF.

 Wróć ...

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa".