Audiencja u Papieża Franciszka

Dzień 10 października 2018 r. był wyjątkowym w blisko 14to letniej działalności Fundacji Krajowe Centrum BRD. Właśnie tego dnia Prezes Zarządu Fundacji Pan Jacek Zalewski, wspólnie członkiem Rady Fundacji Panem Marianem Skrzypcem, uczestniczyli w audiencji prywatnej z Papieżem Franciszkiem, która odbyła się przed audiencją generalną w Watykanie. Spotkanie było okazją do przedstawiania Ojcu Świętemu działań realizowanych przez naszą fundację w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ojciec Święty niejednokrotnie podkreślał, że życie ludzkie, jako wyraz miłości Boga do człowieka, jest wartością największą. Dawał również wyraz poparcia dla działań zmierzających do ochrony życia uczestników ruchu drogowego.

Dlatego też podczas audiencji Papież Franciszek pobłogosławił działaniom podejmowanym przez Zarząd Fundacji dla ratowania życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

Ojciec Święty niejednokrotnie podkreślał, że życie ludzkie, jako wyraz miłości Boga do człowieka, jest wartością największą. Dawał również wyraz poparcia dla działań zmierzających do ochrony życia uczestników ruchu drogowego.

Dlatego też podczas audiencji Papież Franciszek pobłogosławił działaniom podejmowanym przez Zarząd Fundacji dla ratowania życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.