O nas

Propagowanie zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym w  szczególności zagadnień związanych z problematyką ratownictwa oraz ochrony ludności przez organizację masowych imprez szkoleniowo – artystycznych, propagowanie zagadnień ochrony środowiska, organizacja ogólnopolskich akcji „BEZPIECZNIE – CHCE SIĘ ŻYĆ!”, tworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, popieranie i promowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, ratownictwa, ochrony ludności oraz ochrony środowiska to podstawowe cele jakich realizacji podjęło się Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.