Dla pieszych zaczyna się niebezpieczna pora roku

W okresie jesiennym kiedy wcześnie zapada zmrok i warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, pieszy na drodze staje się słabo widoczny.

Należy pamiętać, że w konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze jest na straconej pozycji, nie chroni go maska samochodu, ani poduszka powietrzna, ani pasy bezpieczeństwa, stąd też przyjęto nazywać pieszych niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Podczas wypadku z udziałem pieszego samochód uderza z duża siła w ciało pieszego. Obrażenia pieszego zawsze są bardzo dotkliwe, nawet gdy kierowca jedzie z prędkością 50 km/h. Gdy jedzie szybciej wypadek kończy się często śmiercią pieszego.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym). Przepis ten nabiera szczególnego znaczenia w porze jesienno-zimowej. Z drugiej zaś strony fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, a przede wszystkim jego życia i zdrowia. Nie można bezkrytycznie korzystać z przejść dla pieszych. Tu także wymagana jest szczególna ostrożność. Zachowywanie tej ostrożności nie jest stratą czasu i na pewno opłaca się pieszemu.

Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie przy czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych – są to zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo często doprowadzają do potracenia pieszego.

Pieszy, który ma na sobie ubranie w spokojnych szaro-czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, dostrzegany jest przez kierowcę z dużym opóźnieniem. Stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie – zawieszki, opaski, kamizelki, torby na zakupu z elementami odblaskowymi zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu).