Finał Małopolski konkursu „Odblaskowa szkoła”

6 lutego 2024 r. w Kinie Kijów odbędzie się uroczyste rozdanie nagród Laureatom konkursu „Odblaskowa szkoła”.

Do tegorocznej edycji konkursu „Odblaskowa szkoła” zgłosiło się 230 małopolskich szkół. Filmy, teledyski, piosenki, konkursy plastyczne, spotkania z seniorami to tylko przykładowe działania edukacyjne jakie prowadzili uczestnicy konkursowych zmagań. Na podstawie złożonych sprawozdań Komisja Konkursowa wyłoniła najlepsze szkoły w poszczególnych powiatach oraz przyznała nagrody 10. najlepszym szkołom w województwie. Podczas uroczystej gali Laureaci odbiorą nagrody i wyróżnienia. Program zakłada także projekcję filmu „Akademia Pana Kleksa”.

Celem konkursu „Odblaskowa szkoła” jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. 

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współrealizuje „Odblaskową szkołę” w Małopolsce wraz z inicjatorem konkursu Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Radiem Kraków.

W tym roku do grona Partnerów dołączyło także Miasto

W 2023 roku małopolskie prestiżowe działanie w zakresie edukacji uczniów, zostało rozszerzone na województwa śląskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. Tym samym konkurs „Odblaskowa Szkoła 2023” przybrał formę ogólnopolskiego, koordynowanego przez Komendę Główną Policji. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie realizowany w całym kraju.

.