Mistrzowie w drodze


Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Komendant Główny Policji

Główny Inspektor Transportu
Drogowego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji


rozpiska

Wystartowała druga edycja programu „Mistrzowie w drodze” organizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Grupę LOTOS.
W 2020 r. działania koncentrowały się na terenie województwa pomorskiego a w tym roku przybierają ogólnopolski charakter.
Program „Mistrzowie w drodze” promuje mistrzowską jazdę.
Mistrzowska jazda – to przede wszystkim bezpieczna – zgodna
z przepisami, kulturalna, pokazująca szacunek dla innych uczestników ruchu drogowego.

…Celem programu jest wspieranie młodych kierowców, by od początku wkroczenia na drogę mieli dużą świadomość odpowiedzialności jaka na nich spoczywa oraz rozszerzone umiejętności prowadzenia pojazdu. Stąd głównym filarem kampanii „Mistrzowie w drodze” są praktyczne szkolenia z doskonalenia techniki jazdy.
Ambasadorem programu jest wielokrotny mistrz Polski oraz wielokrotny Mistrz Europy w rajdach samochodowych, a także Wicemistrz Świata WRC 2 w 2019 r. oraz WRC 3 w 2020 r.
Patronat nad programem objęli Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.
Ponadto przez cały okres trwania programu – do końca 2021 roku, będzie prowadzona kampania edukacyjna dającą możliwość pogłębiania wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki niej kandydaci na kierowców mają większą szansę na pozytywny wynik egzaminu; będzie ona jednocześnie wsparciem dla instruktorów nauki jazdy w ich pracy z kursantami. W pierwszej kolejności do udziału w programie „Mistrzowie w drodze” zapraszamy instruktorów nauki jazdy. To oni mogą zachęcać swoich kursantów do udziału w aktywnościach z brd. Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, by zakwalifikować się na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy, należy wypełnić test on-line, który będzie dostępny na stronie www.brd.org.pl/mistrzowie-w-drodze w terminie
od 1 sierpnia do 5 września 2021 r.(więcej w Regulaminie).
Kierowcy, którzy kurs prawa jazdy mają już za sobą, ale od zdobycia uprawnień nie minęły jeszcze dwa lata, też mają szanse na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy. Mogą wystartować w konkursie w którym należy przygotować i przesłać materiał promujący bezpieczną jazdę: film/mem/scenariusz/plakat. Prace konkursowe będą przyjmowane od 20. sierpnia 2021 do 20. września 2021 r.
Na zwycięzców konkursu poza udziałem w szkoleniu z doskonalenia techniki jazdy czeka czyli zestaw niezbędnych akcesoriów samochodowych i BON NA PALIWO
o wartości 500 zł !


Gkafelek5


rozwiaz test