ABC kontroli drogowej. Stój Policja! – kontrola drogowa

Do zadań Policji należy czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie. Kontrolę drogową mogą przeprowadzać nie tylko policjanci ruchu drogowego, lecz także funkcjonariusze innych służb np. pionu kryminalnego czy prewencji.

W warunkach dostatecznej widoczności policjant podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów (lizakiem), a w warunkach niedostatecznej widoczności – latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

Policjant umundurowany może zatrzymywać kierującego pojazdem na każdym obszarze i o każdej porze doby. W nocy, poza obszarem zabudowanym, prawo do kontroli drogowej przysługuje tylko policjantowi umundurowanemu, który daje kierowcy sygnał latarką ze światłem czerwonym lub też tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem czerwonym bądź odblaskowym. Policjant ten musi dysponować radiowozem oznakowanym z podświetlonym napisem POLICJA.

Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta. Miejsce do zatrzymania pojazdu może być także wyznaczone przez ustawienie znaku „stój — kontrola drogowa”.

Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym !!! Podobnie jak „mundurowy”, w czasie dobrej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów („lizkiem”), a podczas złej – latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

Pojazd kontrolowany powinien być zatrzymany w miejscu, w którym nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu. (Przepisu tego policjant nie musi stosować w razie konieczności zatrzymania pojazdu: 1) w wyniku prowadzonych działań pościgowych, 2) co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż może on zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie się kierującego).

W celu dojazdu do „bezpiecznego miejsca”, policjant może wydać uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za radiowozem lub motocyklem.

Pojazd policyjny powinien być, w miarę możliwości, ustawiony za zatrzymanym pojazdem, jeżeli zatrzymanie nastąpiło na drodze.

W przypadku zatrzymania pojazdu na jezdni lub poboczu, w miejscu gdzie jest to zabronione, policjant przed przystąpieniem do kontroli włącza niebieskie światło błyskowe.

Policjant jadący samochodem lub motocyklem może podawać kierującemu polecenia do określonego zachowania się za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych.

Funkcjonariusz po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:

1) policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu

2) policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi polecenie opuszczenia pojazdu.

W warunkach dostatecznej widoczności policjant podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów (lizakiem), a w warunkach niedostatecznej widoczności – latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

Policjant umundurowany może zatrzymywać kierującego pojazdem na każdym obszarze i o każdej porze doby. W nocy, poza obszarem zabudowanym, prawo do kontroli drogowej przysługuje tylko policjantowi umundurowanemu, który daje kierowcy sygnał latarką ze światłem czerwonym lub też tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem czerwonym bądź odblaskowym. Policjant ten musi dysponować radiowozem oznakowanym z podświetlonym napisem POLICJA.

Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta. Miejsce do zatrzymania pojazdu może być także wyznaczone przez ustawienie znaku „stój — kontrola drogowa”.

Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym !!! Podobnie jak „mundurowy”, w czasie dobrej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów („lizkiem”), a podczas złej – latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.

Pojazd kontrolowany powinien być zatrzymany w miejscu, w którym nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu. (Przepisu tego policjant nie musi stosować w razie konieczności zatrzymania pojazdu: 1) w wyniku prowadzonych działań pościgowych, 2) co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż może on zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie się kierującego).

W celu dojazdu do „bezpiecznego miejsca”, policjant może wydać uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za radiowozem lub motocyklem.

Pojazd policyjny powinien być, w miarę możliwości, ustawiony za zatrzymanym pojazdem, jeżeli zatrzymanie nastąpiło na drodze.

W przypadku zatrzymania pojazdu na jezdni lub poboczu, w miejscu gdzie jest to zabronione, policjant przed przystąpieniem do kontroli włącza niebieskie światło błyskowe.

Policjant jadący samochodem lub motocyklem może podawać kierującemu polecenia do określonego zachowania się za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych.

Funkcjonariusz po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:

1) policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu

2) policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi polecenie opuszczenia pojazdu.