Gdy jesteś świadkiem wypadku drogowego – pomagaj!

Jeśli jesteśmy świadkami wypadku drogowego lub gdy zjawimy się jako pierwsi na miejscu zdarzenia bezwzględnie musimy pomoc jego ofiarom.

Wypadek nawet dla postronnych osób jest dużym stresem. To, co go powoduje to z reguły widok ofiar wypadku, świadomość że cierpią. Jednak pamiętajmy, że dla osób poszkodowanych możemy być jedynym ratunkiem.

Należy zatem starać się pomóc. Każdy może coś zrobić. Czasem z pozoru banalna czynność, na przykład przykrycie ofiary wypadku, by nie uległa wychłodzeniu ma ogromne znaczenie. Jednak skuteczna pomoc powinna być metodyczna.

Nasze działanie zacznijmy od zabezpieczenia miejsca wypadku.

 • Zgodnie z przepisami a także zasadami bezpieczeństwa, własnego i ofiar wypadku, należy oznaczyć miejsce zdarzenia trójkątem bezpieczeństwa. Trójkąt ustawiamy za pojazdem, w odległości: 100 metrów (około 120 kroków) od miejsca wypadku na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu, 30-50 metrów na innej drodze poza obszarem zabudowanym, a na obszarze zabudowanym umieszczamy go za pojazdem lub na nim na wysokości nie większej niż 1 m.
 • Własny pojazd ustawmy tak, by nie zagrażał bezpieczeństwu. Włączmy światła awaryjne, które będą ostrzegały innych kierowców przed niebezpieczeństwem. Wielu kierowców wozi ze sobą kamizelkę odblaskową, mimo iż nie stanowi ona wyposażenia obowiązkowego pojazdu. Warto mieć ją w samochodzie i założyć, gdy zabezpieczamy miejsce zdarzenia i pomagamy jego ofiarom.
 • W rozbitym samochodzie wyłączamy silnik i zabezpieczamy pojazd przed stoczeniem się zaciągając hamulec ręczny.
 • Oceńmy, czy jakieś dodatkowe czynniki nie zagrażają bezpieczeństwu ofiar wypadku i innych uczestników ruchu, na przykład czy pojazd nie zaczął się palić, wówczas podejmijmy kroki by temu zapobiec, dbając też o własne bezpieczeństwo. Nie zawadzi więc jeśli podchodząc do rozbitego samochodu weźmy gaśnicę samochodową.
 • Jeśli na miejscu zdarzenia jest więcej niż jedna osoba, nie należy sobie przeszkadzać. Najlepiej głośno informować co zamierzamy zrobić by nie dublować czynności.

Wezwij służby ratunkowe

 • W sytuacji, gdy towarzyszy nam inna osoba należy działać wspólnie. Jedna osoba zabezpiecza miejsce wypadku, druga dzwoni po służby ratunkowe pod numer 112. Nie należy się rozłączać dopóki dyspozytor zadaje pytania, na wszystkie zwięźle i wyczerpująco odpowiadamy.
 • Gdy nie mamy wsparcia innej osoby, sami dzwonimy pod numer 112. Należy powiedzieć to, co widzimy, krótko opisać zdarzenie, koniecznie podać liczbę poszkodowanych.
 • Jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, na przykład jedna z ofiar straci przytomność, w miarę możliwości powiadamiamy o tym fakcie operatora numeru 112,
 • Należy starać się nie korzystać z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia wypadku, ponieważ operator może zadzwonić w celu weryfikacji informacji.
 • Pamiętajmy, że widząc wypadek inni kierowcy także mogą dzwonić na numer alarmowy 112, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie należy się zatem irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko zakończy rozmowę.

Ocena stanu poszkodowanych

 • Wstępnej oceny dokonujemy zaraz po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pamiętając by siebie nie narazić na niebezpieczeństwo. Sprawdzamy czy poszkodowany jest przytomny – reaguje na zadawane pytania. Pytamy co go boli.
 • Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny sprawdzamy oddech posługując się schematem: słyszę, czuję, widzę. Pochylamy się nad głową poszkodowanego przybliżając swoje ucho do jego ust i nosa oraz kładziemy rękę na jego klatce piersiowej.
 • Brak oddechu świadczy o poważnym stanie zagrożenia życia. Wówczas niezwłocznie podejmujemy akcje ratunkową.
 • W sytuacji, gdy ofiara wypadku jest przytomna, wyszła o własnych silach z samochodu i chce się oddalić z miejsca zdarzenia, starajmy się jej to wyperswadować. Powinna zaczekać na przyjazd pomocy medycznej. Zdarza się, że pod wpływem szoku poszkodowany nie zdaje sobie sprawy ze stanu swojego zdrowia i mimo, że tego nie czuje może mieć poważne urazy wewnętrzne.
 • Rozejrzyjmy się wokół samochodu czy na skutek uderzenia nikt nie został wyrzucony na zewnątrz, gdy tak się zdarzy sprawdźmy jaki jest stan tej osoby. Oceńmy czy konieczne jest jej przeniesienie lub przesunięcie.

Pomóż poszkodowanym

 • Osoby poszkodowane mogą mieć urazy kręgosłupa lepiej więc nie wyciągać ich „na siłę” z samochodu, jeśli nie jest to konieczne. Służby ratunkowe zrobią to w fachowy sposób na przykład rozcinając karoserię samochodu i zakładając rannemu kołnierz ortopedyczny.
 • Jeśli na zewnątrz panują niskie temperatury okryjmy ranne osoby, nawet własną kurtką, do czasu przyjazdu pogotowia. W ten sposób zapobiegniemy wychłodzeniu organizmu.
 • W sytuacji gdy poszkodowany jest nieprzytomny i nie można udzielić mu pomocy w samochodzie, wyciągnijmy go opierając jego ciało na swojej klatce piersiowej.
 • Połóżmy ranną osobę na plecach odchylając jego głowę by udrożnić drogi oddechowe. Sprawdźmy czy nie ma obcych ciał w jamie ustnej, najlepiej zrobić to w rękawiczkach, stanowią one wyposażenie każdej podręcznej apteczki. Osobie rannej nie należy niczego podkładać pod głowę!
 • Gdy ranny wciąż jest nieprzytomny odchylamy jej głowę do tyłu i rozpoczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYPADKU DROGOWEGO WYNIKAJĄCE Z Prawa o ruchu drogowym

Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;

3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;

4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

 1. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;

3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

 1. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.