Trening z „Mistrzami w drodze”

W październiku i listopadzie odbyły się szkolenia z doskonalenia techniki jazdy w ramach programu „Mistrzowie w drodze” dedykowane „młodym kierowcom”. Na każdego uczestnika czekały ciekawe, niemniej trudne do wykonania zadania praktyczne. W ich realizacji swoją pomocą służyli najlepsi instruktorzy. Celem szkoleń było doskonalenie umiejętności kierowania pojazdem po to, aby na drogach było bezpieczniej.

Prawie każdego dnia mass media informują o kolejnych wypadkach drogowych, których uczestnikami są młodzi ludzie. Większość tych wypadków ma miejsce w nocy. Ich przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu albo niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Najwięcej młodych osób w wyniku wypadków drogowych ginie w soboty lub niedziele. Jest to grupa osób, którą cechuje duża skłonność do brawury i ryzyka. Przyglądając się tym zdarzeniom można postawić tezę, że „młodym kierowcom” brakuje praktycznych umiejętności w prowadzeniu pojazdów w sytuacjach niebezpiecznych.

Program „Mistrzowie w drodze” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie poprawy bezpieczeństwa młodych kierowców. Program promuje mistrzowską jazdę. To jazda bezpieczna, zgodna z przepisami, kulturalna, kształtująca szacunek dla innych uczestników ruchu drogowego. Skierowany jest do osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, nie dłużej niż dwa lata, a które nie ukończyły 30 roku życia.

Celem programu jest wspieranie młodych kierowców, by od początku wkroczenia na drogę mieli dużą świadomość odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa oraz pogłębienie umiejętności prowadzenia pojazdu. Stąd głównym filarem kampanii „Mistrzowie w drodze” jest praktyczne szkolenie z doskonalenia techniki jazdy. Dlatego też, każdy z uczestników biorący udział w programie, rozpoczyna szkolenie od przypomnienia podstaw jakimi są: pozycja za kierownicą, przygotowanie do jazdy, martwe pola w pojeździe, ćwiczenie efektywnej pracy rąk na kole kierownicy przy pokonywaniu kolejnych slalomów, poznawanie granic możliwości pojazdu i kierowcy na płycie poślizgowej, a także hamowanie awaryjne na prostej i na łuku drogi.

Zdaniem Prezesa Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Jacka Zalewskiego – „Najlepsze teoretyczne wykłady nie dadzą tyle, ile praktyczne ćwiczenia. Trening jazdy na specjalnie przygotowanym do tego obiekcie, w kontrolowanych warunkach, pod okiem doświadczonych instruktorów pozwala pokazać te elementy, które mają istotne znaczenie w sytuacjach drogowych. Przede wszystkich chcemy, by młodzi ludzie mieli świadomość odpowiedzialności, jaką ponoszą stając się kierowcami”.

Do współpracy przy realizacji programu zostali zaproszeni instruktorzy szkół nauki jazdy. To oni mając bezpośredni kontakt ze swoimi kursantami przekonywali ich do udziału w programie, motywując do dalszej edukacji praktycznej i teoretycznej w tym zakresie. Kursanci po zdaniu egzaminu na prawo jazdy kat. „B”, mieli możliwość zakwalifikowania na szkolenie z techniki doskonalenia jazdy.

Kolejnym etapem programu, który wyłonił uczestników szkoleń, była realizowana wspólnie z Policją kampania edukacyjna w szkołach ponadpodstawowych. Podczas zajęć wykorzystywano film edukacyjny pt. „Mistrzowie w drodze”, w którym m.in. młodzi ludzie skazani za spowodowanie wypadku opowiadają swoje historie. Intencją autorów filmu było podkreślenie, jak ważne jest kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania na drodze.

– „Byliśmy w Warszawie, Kielcach, Międzychodzie (k. Śremu), Legnicy, przed nami jeszcze szkolenie w Pszczółkach. Jestem przekonany, że uczestnicy treningów podniosą swoją świadomość oraz zweryfikują przekonania o swoich umiejętnościach, w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia na drodze, a tym samym nie narażać siebie i innych” – mówi Jacek Zalewski, Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Autorzy programu „Mistrzowie w drodze” nie zapomnieli również o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego, dla których przygotowano szereg ciekawych materiałów edukacyjnych. Zawarto w nich informacje o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze.

Partnerem programu jest Grupa LOTOS a ambasadorem Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny rajdowy mistrz Europy, czterokrotny rajdowy mistrz Polski, który podczas pierwszego szkolenia udzielał uczestnikom cennych wskazówek.

Patronat nad programem objęli: Komendant Główny Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.