„Bezpieczeństwo pieszych – zagrożenia i wyzwania”

Co trzecia ofiara śmiertelna wypadków drogowych w Polsce to pieszy. Niestety, w skali europejskiej nie ma czym się chwalić, w innych krajach bywa lepiej. Ale też z tego choćby względu każda inicjatywa, której celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, zasługuje na uwagę.

23 marca w sali konferencyjnej na warszawskim „Torwarze” o godzinie 9.00 rozpocznie się konferencja „Bezpieczeństwo pieszych – zagrożenia i wyzwania” organizowana przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Caritas Polska, Duszpasterstwo Kierowców, Miva Polska, pod patronatem Komendanta Głównego Policji.
Wydarzenie podzielone zostało na trzy panele tematyczne, podczas których głos zostanie oddany najwybitniejszym krajowym specjalistom z dziedziny ruchu drogowego i bezpieczeństwa w nim. Pierwszy panel poświęcony będzie prawodawstwu z zakresu bezpieczeństwa pieszych na drodze. Uważa się, że – generalnie – nasze regulacje dotyczące tego zakresu są na dobrym poziomie, ale nigdy nie jest tak dobrze w dziedzinie przepisów, by czegoś nie można było udoskonalić.
Nadzór i inżynieria jako skuteczne środki poprawiające bezpieczeństwo pieszych – to hasło drugiego panelu. Niejednokrotnie bagatelizuje się i lekceważy techniczne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Równie ważna jest edukacja i profilaktyka, które będą tematem III panelu konferencji. Pojawiają się nowe zjawiska zagrażające bezpieczeństwu pieszych, przed laty zupełnie nieznane – np. zaabsorbowanie pieszych przez telefony komórkowe, i-phony i smartfony, do tego słuchawki na uszach. Ulegają temu najmłodsi (i nieco starsi – niestety też). Rozproszenie uwagi i ignorowanie zagrożeń w ruchu drogowym – oto wyzwania, z którym musi uporać się współczesne wychowanie komunikacyjne.
Bezpieczeństwo pieszych stało się problemem ogólnospołecznym. I społeczeństwo jako całość musi szukać kompleksowych dróg, by z tym zagrożeniem się uporać, by je radykalnie zminimalizować.