„Bezpieczne Ferie 2023 – bądź widoczny z Lotto”

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie podsumowuje działania pn. „Bezpieczne Ferie 2023 – bądź widoczny z Lotto” w ramach akcji „Świeć przykładem”.  

Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie jak największej liczbie osób tego, że  noszenie elementów odblaskowych na odzieży wierzchniej znacząco wpływa na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Podczas okresu jesienno-zimowego piesi powinni być szczególnie ostrożni. Przechodząc przez jezdnię powinni upewnić się czy zdążą przejść na drugą stronę, zdając sobie sprawę, że długość drogi hamowania nadjeżdżającego pojazdu w takich warunkach jest znacznie wydłużona. Ponadto na nieoświetlonej jezdni, kierujący z opóźnieniem zauważa pieszego, szczególnie, gdy ten, ma na sobie ciemne ubranie.

Organizatorzy akcji zwrócili szczególną uwagę na grupę uczestników ruchu drogowego jakimi są piesi, przeprowadzają z nimi rozmowy, przypominają o ich obowiązkach, ale także uświadamiają im o czym powinni pamiętać, aby byli bardziej bezpieczni.

W ramach działań policjanci z lubelskiej Komendy Wojewódzkiej Policji rozdawali opaski odblaskowe podczas: kontroli drogowych, spotkań z młodzieżą na feryjnych półkoloniach zimowych. Funkcjonariusze przypominali, że można nosić odblaski w różnej formie i o różnym kształcie, ważne by były one umieszczone prawidłowo, na odzieży wierzchniej, w miejscach widocznych dla kierowców – na rękach, nogach, plecach, klatce piersiowej lub głowie. Uświadamiali, że poprawne ulokowanie elementów odblaskowych zwiększa szanse na uniknięcie groźnego wypadku.

Lubelscy mundurowi włączyli się również w obchodzony 11 lutego Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. 13 lutego br. przy Lubelskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgromadzonym dzieciom rozdano opaski odblaskowe, zaprezentowano sprzęt policyjny oraz przypomniano, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, piesi którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu