„Bezpiecznie – chce się żyć!”

W ostatnim czasie weszły w życie zmiany w przepisach, które będą miały znaczący wpływ na wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nowe przepisy i nowy taryfikator kar za wykroczenia, to kolejny etap wdrażania regulacji mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Zmiany dotyczą m.in. sytuacji nieprzestrzegania przepisów z tej samej kategorii w ciągu dwóch lat od ostatniego wykroczenia – nałożony w takim przypadku przez Policję mandat będzie dwukrotnie wyższy. Wykroczenia podlegające tzw. „recydywie” to: przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 31 km/h, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, niewłaściwe wyprzedzanie, a także wjazd na przejazd kolejowy po opuszczeniu zapór lub włączeniu się na sygnalizatorze czerwonego światła.

Nowe regulacje prawne oraz inne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym omawiano podczas kolejnej edycji seminarium „Bezpiecznie – chce się żyć!”, które odbyło się 23 września 2022 r. w hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów w Warszawie.

Wprowadzone zmiany dotyczące odpowiedzialności kierowców za nieprzestrzeganie prawa warto jak najszerzej propagować aby Ci, którzy ignorują przepisy ruchu drogowego mieli świadomość, że zagraża to bezpieczeństwu innych użytkowników ruchu, a także dlatego, że konsekwencje finansowe takiego zachowania będą bardzo dotkliwe.

Nowe regulacje prawne podwyższyły też liczbę przyznawanych punktów karnych za poszczególne wykroczenia oraz zmieniły sposób ich kasowania. Punkty te pozostaną na koncie kierowców popełniających wykroczenia przez dwa lata, a nie (jak dotychczas) przez rok. Nie będzie też możliwości ich zredukowania poprzez uczestnictwo w szkoleniu. Za najpoważniejsze wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym kierowca otrzyma aż 15 punktów karnych.

Życie pokazuje, że niektórzy, mimo otrzymania mandatu za poważne wykroczenie drogowe, nadal łamią przepisy. Tzw. „recydywa” będzie kosztowna. Dotyczy to np. przekroczenia prędkości o:

  • 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych / „recydywa”: 1600 złotych
  • 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych / „recydywa”: 2000 złotych
  • 51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych / „recydywa”: 3000 złotych
  • 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych / „recydywa”: 4000 złotych
  • 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych / „recydywa”: 5000 złotych

Oprócz przekroczenia dozwolonej prędkości, nowy taryfikator zakłada, że podwójna wysokość mandatu dotyczyć będzie np.:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (pierwszy raz: 1500 zł / „recydywa”: 3000 zł);
  • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim (pierwszy raz: 1500 zł / „recydywa”: 3000 zł);
  • omijania pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu (pierwszy raz: 1500 zł / „recydywa”: 3000 zł);
  • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka (pierwszy raz: 2500 zł / „recydywa”: 5000 zł).

Warszawskie seminarium z cyklu Bezpiecznie – chce się żyć! zgromadziło blisko 2 tys. uczestników. Zakończył je program kabaretowy w formule „stand-up” z udziałem artystów: Katarzyny Pakosińskiej, Łukasza Rybarskiego, Bartosza Gajdy, Michała Pałubskiego oraz Pana Li.