Ruszają jesienne warsztaty brd Mistrzów w drodze

20. września na terenie województwa kujawsko – pomorskiego wystartowały jesienne warsztaty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu „Mistrzowie w drodze”.

Po działaniach prowadzonych w małopolskich szkołach średnich eksperci brd ruszają edukować uczniów w województwach
kujawsko-pomorskim i pomorskim. W dalszej kolejności planowane są warsztaty w województwach: lubelskim, mazowieckim
i łódzkim. Spośród uczestników warsztatów zostaną wyłonieni młodzi kierowcy, którzy przejdą treningi techniki jazdy
z wykwalifikowanymi instruktorami na specjalnych torach.

„Mistrzowie w drodze” to ogólnopolski program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowany do młodych kierowców. Organizowany jest po raz trzeci przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a w wyniku fuzji firm kontynuowany w partnerstwie z PKN ORLEN. Eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego odwiedzają uczniów ostatnich klas szkół średnich, by przeprowadzić warsztaty edukacyjne. Z grona uczestników spotkań po zdanych testach wiedzy zostają wyłonieni uczestnicy treningów techniki jazdy.

Spotkania prowadzone są w formie dialogu z młodymi ludźmi, a znaczną część programu stanowią ćwiczenia realizowane
z wykorzystaniem dedykowanych tej tematyce narzędzi edukacyjnych. Podczas rozmowy z ekspertami i Policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jest okazja do właściwej interpretacji niektórych przepisów ruchu drogowego i klarownego spojrzenia na przyczyny zdarzeń drogowych. Młodzi kierowcy mogą podzielić się swoimi pierwszymi doświadczeniami za kierownicą i wskazywać obszary, w których szczególnie potrzebują edukacji.

Ważnym doświadczeniem dla uczestników warsztatów są eksperymenty z użyciem  alkogogli, narkogogli oraz sprawdziany własnych zachowań z refleksomierzem, aparatem Piórkowskiego.

Do tej pory szkoły zgłosiły chęć udziału w warsztatach ponad 11 tys. uczniów ostatnich klas szkół średnich. Do końca września przyjmowane są jeszcze zgłoszenia placówek zwłaszcza z województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego. W tych regionach warsztaty będą realizowane w drugiej połowie października 2022.

Podczas warsztatów zostaną wyłonieni uczestnicy treningów techniki jazdy. Dla młodych kierowców to szansa poznania,
w kontrolowanych warunkach, krytycznych sytuacji, jakie zdarzają się na drodze. To też okazja zdobycia umiejętności skutecznego panowania nad pojazdem i unikania niebezpieczeństw.