Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Małopolskim Ambasadorem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Prezydium Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyznało Krajowemu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego tytuł Małopolskiego Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku 2022. 

 – Wyróżnienie to ma wyjątkowy wymiar, ponieważ w grudniu 2022 r. minęło 18 lat naszej działalności. Przez ten czas zrealizowaliśmy wiele programów edukacyjnych dla dzieci, dla seniorów. Edukowaliśmy w zakresie prawidłowego montażu fotelików, poprawnego zapisania pasów, prowadziliśmy działania z młodymi kierowcami, motocyklistami, kreowaliśmy modę na odblaski, organizowaliśmy konferencje, seminaria, tworzyliśmy filmy edukacyjne – podkreśla Agata Wróblewska, Dyrektor KC BRD.

Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działa od 2004 r. Koncentruje się na edukacji. Dociera zarówno do dorosłych, jak i do dzieci, oczywiście poprzez dedykowane im programy. Od początku działalności realizuje reedukacyjny program „Bezpiecznie – chce się żyć!” skierowany do osób dorosłych zarówno pieszych, jak i kierujących. Na organizowanych w całej Polsce seminariach poruszane są zagadnienia dotyczące przyczyn wypadków, ich skutków społecznych i ekonomicznych.

– Podczas seminariów mówimy o obowiązujących przepisach, zwracamy uwagę na pojawiające się zmiany w uregulowaniach prawnych. Jeszcze w 2019 r. na seminariach zgromadziliśmy ponad 60 tys. uczestników. W Małopolsce odbywały się one w Nowym Sączu, w Tarnowie, w Nowym Targu. Niestety pandemia ograniczyła takie bezpośrednie spotkania, ale już zabiegamy o to, by wróciły w nasz stały program – zaznacza Dyrektor KC BRD.

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to także Motopozytywni. To jeden
z pierwszych programów, którego celem była zmiana podejścia do motocyklistów, zmiana wzajemnych relacji między kierowcami samochodów a motocyklistami. Program powstał we współpracy z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, na bazie działań realizowanych przez prof. Wojciecha Kuleszę. W ramach programu organizowane były szkolenia dla motocyklistów z udziałem Policji, psychologów, instruktorów techniki jazdy motocyklem, ratowników. Motocykliści przyswajali również zasady udzielania pierwszej pomocy. Obecnie bardzo aktywnie działają Motopozytywni w Trójmieście. Liderzy tej grupy byli jednymi z pierwszych, którzy włączyli się w kampanię.

Do 2019 roku wspólnie z Grupą Lotos Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizowało kampanię społeczną Mistrzowie w pasach. Ambasadorem kampanii został Kajetan Kajetanowicz. Głównym celem działań było edukowanie w zakresie prawidłowego montażu fotelików i poprawnego zapinania pasów. Na stacjach benzynowych eksperci brd instruowali kierowców i pasażerów, jak zapiąć pasy, by najlepiej spełniały swoją funkcje. Edukowali rodziców, jak odpowiednio dobrać fotelik, jak go zamontować i jak zapiąć w nim dziecko, aby mogło bezpiecznie podróżować. W 2015 roku organizacja przeprowadziła badania, które pokazały, jakiego typu błędy są najczęściej popełniane przy montażu fotelików oraz przy podróżowaniu z dziećmi, ale także jak zapinamy pasy bezpieczeństwa. W rezultacie oszacowano, że średnio jedynie około 30% osób prawidłowo korzysta z pasów bezpieczeństwa i zagłówków. Podobnie złe wyniki uzyskano w obserwacjach użytkowania fotelików ochronnych, gdzie w blisko 70% instruktaży odnotowano nieprawidłowości. Także fakt wystąpienia aż 30% błędów najwyższego ryzyka, które w wypadkach drogowych mogą przekładać się na większą liczbę ofiar śmiertelnych, pokazał dużą skalę problemu.

W 2020 roku powstał program „Mistrzowie w drodze” kontynuowany z PKN ORLEN. Jest to program skierowany do młodych kierowców, którego celem jest edukacja i podnoszenie umiejętności prowadzenia pojazdów najbardziej zagrożonej grupy uczestników ruchu drogowego.Ambasadorem programu „Mistrzowie w drodze” jest Kajetan Kajetanowicz, wielokrotny rajdowy mistrz Europy i Polski. Patronat nad programem objęli: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Przez ostatnie dwa lata w ramach programu fundacja zorganizowała warsztaty bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkołach oraz treningi techniki jazdy. Eksperci spotykali się z uczniami najstarszych klas szkół ponadpodstawowych, którzy niedawno odebrali prawo jazdy lub zdobędą uprawnienia w najbliższym czasie. Podczas warsztatów angażowano młodzież w doświadczenia z symulatorem zderzeń, refleksomierzem, alkogoglami. Policjanci Ruchu Drogowego omawiali także wybrane zagadnienia prawne, uczestnicy dowiadywali się m.in. o tym jak zachować się w czasie kontroli. Elementem warsztatów był test z wiedzy o bezpieczeństwie, a najlepsi mogli zakwalifikować się na trening techniki jazdy.

Krajowe Centrum aktywnie włącza się również w projekty realizowane na terenie województwa małopolskiego, takie jak „Odblaskowa szkoła”, realizowana od 2010 r., konkurs na animację „Patrzeć i być widocznym”, który cieszy się coraz większą popularnością. Angażuje się także w działania edukacyjne i informacyjne realizowane wspólnie z KWP w Krakowie czy KMP w Nowym Sączu, z którą realizowała działania skierowane do seniorów i do rowerzystów. 

Tytuł Małopolskiego Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to drugie ważne wyróżnienie dla KC BRD. W 2011 r. organizacja otrzymała statuetkę „Lidera programu Razem bezpieczniej”. Tytuł ten przyznawany był organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom aktywnie zaangażowanym w realizację programu. Wtedy statuetki otrzymali także Uniwersytet Łódzki oraz Urząd Miasta Łódź, Niebieska Linia, Fundacja Dzieci Niczyje i Program 1 Polskiego Radia.